You, the petitioner
Verdichtingslocatie.

Géén verstedelijking in 1221 en rond het Oosterspoorplein

883 signatures

Het college van Hilversum houdt zich niet aan de eerder vastgelegde Gebiedsagenda, drukt gesteund door MRA en Regio de verstedelijkingsagenda in 1221 door met het 'Beelkwaliteitsplan 1221 Plus' en heeft 1221 bij de provincie aangemeld voor 1500 woningen ipv de 1000 woningen in de Gebiedsagenda.

Petition

We

Omwonenden van de ontwikkellocaties en bewoners van 1221

 

observe

  1. Dat de gemeente de verstedelijkingsagenda toch doordrukt, ondanks dat participatie daarover nog moet plaatsvinden;
  2. Dat zij met ontwikkelingen afwijkt van de kaders in de Gebiedsagenda 1221;
  3. Dat zij overleg met en wensen van bewoners om samen met hen tot oplossingen te komen terzijde schuift.

 

and request

  • de gemeente in te zetten op behoud van het tuindorpkarakter van onze wijk;
  • meer groen en goede kwaliteit verblijfsruimten; te handelen in de geest van de Gebiedsagenda 1221;
  • meerdere oplossingen voor infrastructurele problemen te onderzoeken;
  • samen met ons, bewoners, tot gedragen oplossingen te komen; en de huidge (voorkeurs)varianten voor het Oosterspoorplein van tafel te halen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Hilversum 
Petition desk:
Lead petitioner:
Patrick Weening 
Organisation:
Verenigde Bewonersorganisaties Hilversum Oost 

History

Signatures

Updates

Wethouder Voorink moet van commissie opnieuw in gesprek met 1221

De Raadscommissie heeft op 12 mei bepaald dat er meer tijd moet komen om tot een betere, gedragen variant voor het Bruisend Hart te komen. Daarvoor moet de wethouder opnieuw in gesprek met de bewoners van 1221 en de omwonenden van eh Oosterspoorplein. Ook de werkgroep Bruisend Hart, een bewonersinitiatief wat al twee jaar met de gemeente hierover in gesprek was, moet hierbij betrokken worden. Deze werkgroep was op 1 april overvallen door de plannan van de gemeente, die nog niet eerder in de gesprekken aan de orde waren geweest. https://www.gooieneembode.nl/extra/213988/meer-tijd-om-te-komen-tot-een-betere-variant-voor-het-bruisend-/cmYmPtI9ylvMnpsoZRuCY1O4FRvh-bFZEKqV661ED4a85TYJSEeTi5FVRX5EvBZpSPJBkKrgFxOz2AMyutwGeJ5kMjz0xut2DA5yuyk_2jXCyfpxRbTATKD9pqEu9p33

Een kans voor alle bewoners van 1221 om hierover mee te praten. .

2021-05-17

1221 | Bruisend Hart Varianten structuurvisie in de Raadscommissie

Morgenavond, 12 mei, wordt in de Raadscommissie de structuurvisie en de bouwvarianten op en rond het gebied van het Oosterspoorplein besproken. De uitslag zal bepalen of het in de raad wordt ingebracht, of dat de gemeente eventueel terug naar de tekentafel moet en opnieuw in - breder, en vooral transparanter - overleg met bewoners moet. U kunt de raadscommissie vergadering volgen via https://www.youtube.com/channel/UC8eQ8K94gBgYjy-bmWVKM3Q (Gemeente Hilversum Mediaportal). De beeldvormende sessie is vanaf ca 20:30 - 21:40, de oordeelsvormende sessie (waarin wordt gestemd) staat vanaf 22:30 op de agenda. .

2021-05-11